Založenie spoločnosti na Slovensku 

a v Českej republike

Svoju hlavnú činnosť, ktorou je účtovníctvo na Slovensku, a v Ćeskej republike,
 
podporujeme aj doplnkovými službami. Sme k dispozícii svojim partnerom
 
v nasledovných oblastiach:
 
 • kompletné založenie slovenskej, českej  firmy
 • registrácia organizačných zložiek 
 • zmena firiem v OR
 • právne zastúpenie
 
 
 
 
 Počas svojho viacročného pôsobenia sme zrealizovali založenie, rekonštrukciu
 
 a akvizíciu viac ako 250 slovenských firiem, 50 českých spoločností 
 
od najmenších komanditných spoločností až po 
 
organizačnú zložku multinacionálnej korporácie.
 

Výhody založenia slovenskej spoločnosti:

 • jednoduchší, prehľadnejší daňový systém
 • na Slovensko nie je miestna daň
 • elektronická komunikácia s úradmi
 • viac uznateľných nákladov v prípade prevádzkovania slovenskej firmy
 • minimálna mzda na Slovensku je 380 Eur, celková výška odvodových nákladov je 150 Eur
 • nezdaniteľná časť základu dane je 3803,28 eur/rok
 • základné imanie slovenskej firmy je minimálne 5000 Eur                                                                                      
 • nízke bankové a administratívne náklady
 • daň z pridanej hodnoty 20%
 • daň z príjmu právnickej osoby 23%

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v ČR

 
V Českej republike sa od januára 2014 kompletne zmenili zákony,
týkajúce sa zakladania a fungovania spoločností
s ručením obmedzeným. Znížilo sapovinné základné imanie
na sumu 1 Kč (pôvodne vo výške 200.000 Kč) a 
celkovo sa zjednodušilo zakladanie firiem. 
Problémom pri zakladaní ale zostáva povinnosť zložiť aj 1 Kč 
na špeciálny účet v banke, bez ktorého nie je možné spoločnosť založiť. 
My vám však ponúkame možnosť nielen spoločnosť založiť, ale kúpiť priamo hotovú,
so splateným základným imaním vo výške 100.000 Kč a možnosťou okamžite podnikať. 
Samozrejmosťou je poskytnutie sídla spoločnosti v ČR a účtovných služieb.

Informácie o podnikaní v ČR:

 
 • daň z príjmu: 19%, nie je licenčná daň z príjmu
 • sadzba DPH: 21% (znížená sadzba 15%)
 • pomerne jednoduché získanie IČ DPH
 • možnosť začať okamžite podnikať pri prevode podielu
 • na Slovensko a do zahraničia fakturujete bez DPH
 • oficiálny jazyk: čeština
 • verejné registre a výmena informácií so Slovenskom
 • povinnosť viesť účtovníctvo
 • pri kúpe firemného auta nie je registračná daň
Informácie:   www.kenter-europa.com

                       www.csehsro.hu

                       www.szlovak-ceg.com

 


Kontakt

Account & Bilance s.r.o.

Nádvorie Európy, Dom Slovensko, č.24
Komárno
94501


Mobil SK: +421903452172