Outsourcing

    Čas vedúcich pracovníkov, častokrát vyčerpajú  povinnosti súvisiace s administráciou, a nemajú dostatok času na riešenie dôležitých problémov. Podľa požiadaviek našich klientov, zabezpečujeme outsourcing /vonkajšiu organizáciu/,  spracovanie účtovnej agendy, miezd, a ďalšie administratívne práce na externom pracovisku, priamo u nášho zákazníka. 


Kontakt

Account & Bilance s.r.o.

Nová Stráž, Hlavná ul.30
Komárno4
94504


Mobil SK:00421903452172
Line : 00421357782695