Outsourcing

    Čas vedúcich pracovníkov, častokrát vyčerpajú  povinnosti súvisiace s administráciou, a nemajú dostatok času na riešenie dôležitých problémov. Podľa požiadaviek našich klientov, zabezpečujeme outsourcing /vonkajšiu organizáciu/,  spracovanie účtovnej agendy, miezd, a ďalšie administratívne práce na externom pracovisku, priamo u nášho zákazníka. 


Kontakt

Account & Bilance s.r.o.

Nádvorie Európy, Dom Slovensko, č.24
Komárno
94501


Mobil SK: +421903452172